VZN č. 6/2014 Obce Bijacovce o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Bijacovce

Prílohy

Skip to content