VZN č. 8/2014 Obce Bijacovce určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2015

Prílohy

Skip to content