Zápisnica z 11. zasadnutia OZ

Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zadstupiteľstva konaného dňa 28.09.2023

Prílohy

Skip to content