Zápisnica z 8. zasadnutia OZ

Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2023

Prílohy

Skip to content