Zápisnica z 9. zasadnutia OZ

Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.06.2023

Prílohy

Skip to content