Zápisnicia z 15. zasadnutia OZ

Zapisnica zmenená dňa 08.03.2024 – oprava uznesenia č. 15

Prílohy

Skip to content