3 . zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

Dňa 16.12.2022 o 17.00 hod. sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v Bijacovciach 3. zasadnutie OZ

Pozvánka

Skip to content