Testovanie 05.04.2021

Táto udalosť sa skončila

PONDELOK – 05.04.2021

07.00 – 13.00 hod. (posledný ster o 13.00 hod.)

Prednostne budú testovaní tí, ktorí potrebujú potvrdenie pre zamestnávateľa, aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, aspoň jeden zákonný zástupca žiaka na 1. stupni Základnej školy a obyvatelia obce Bijacovce.

 

Skip to content