Farský úrad

  1. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
  Program bohoslužieb
Bijacovce Ordzovany Pongrácovce
Po

27.5.

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli  

 

18.00
Ut

28.5.

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli   18.00
Str

29.5.

Streda po 6. veľkonočnej nedeli   18.00
Štv

30.5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA slávnosť   18.00 17.00 17.00
Pi

31.5.

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli   18.00
So

1.6.

sv. Justína, mučeníka    8.00
Ne

2.6.

7.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Slávnosť prvého svätého prijímania

  8.00

10.00

9.00 7.30

*** Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: Jún, September a November 2019. Miesta a konania kurzu: Tvrdošín: 1. 6. 2019, od 14.00-18.00 hod. Ružomberok UPC:  8. 6. 2019, od 14.00-18.00 hod. Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk

*** V pondelok pri a po sv. omši budeme prosiť Boha o požehnanie tohtoročnej úrody.

*** Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána.

*** V sobotu po sv. omši o 9.00 hod. bude spoveď prvoprijímajúcich detí, rodičov, krstných rodičov a ostatných príbuzných.

*** Na budúcu nedeľu bude v Bijacovciach slávnosť prvého sv. prijímania, pri ktorej prvýkrát prijme Eucharistiu 12 našich detí. Prosím, pamätajme na nich a ich rodičov vo svojich modlitbách.

*** Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za vaše dary!

  1. Ľubomír Konfederák CM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce
IČO: 31966128;
DIČ: 2021881323
IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487
BIC: GIBASKBX

bijacovce@kapitula.sk
tel. 053/46 99 314
mobil: 0915 604 804