Farský úrad

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Program bohoslužieb

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

18.11.

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období

18.00

17.00

Ut

19.11.

Utorok 33. týždňa v Cezročnom období

7.00

Str

20.11.

Streda 33. týždňa v Cezročnom období

18.00

17.00

Štv

21.11.

Obetovanie Panny Márie spomienka

Pi

22.11.

sv. Cecílie, panny a mučenice spomienka

18.00

So

23.11.

Sobota 33. týždňa v Cezročnom období

7.00

Ne

24.11.

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

KRISTA KRÁĽA

9.00

7.30

10.30

*** Vo štvrtok sv. omša nebude. Úmysel sv. omše bude slúžený v nedeľu.

*** Na budúcu nedeľu bude v Bijacovciach celodenná adorácia. Začína po sv. omši a ukončenie bude o 16.00 hod.

*** Budúcu nedeľu na slávnosť Krista Kráľa je možné získať úplné odpustky, ak sa zúčastníme pre vyloženou Oltárnou Sviatosťou verejného recitovania modlitby „Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia.“ Taktiež je k odpustkom potrebné splniť tradičné podmienky ako sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel sv. otca. Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

*** Z krstu Karolíny Novákovej obetovali na kostol v Bijacovciach 50€.

*** Bohu známy darca obetoval na kostol v Bijacovciach 100€. Úprimné Pán Boh zaplať!

P. Ľubomír Konfederák CM

Tohto roku sa naša farnosť chce zapojiť do iniciatívy Zbierame deky do Nocľahárne sv. Vincenta de Paul. Prosím všetkých, ktorí majú doma deky ktoré nepoužívajú, aby ich priniesli na faru pred a po sv. omši.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce
IČO: 31966128;
DIČ: 2021881323
IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487
BIC: GIBASKBX

bijacovce@kapitula.sk
tel. 053/46 99 314
mobil: 0915 604 804