Farský úrad

  1. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
  Program bohoslužieb
Bijacovce Ordzovany Pongrácovce
Po

6.5.

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli  

 

8.00
Ut

7.5.

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli   18.00
Str

8.5.

Streda po 3. veľkonočnej nedeli   8.00 9.00 9.00
Štv

9.5.

Sv. Lujzy de Marillac, rehoľníčky, spoluzakladateľky Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky slávnosť   18.00
Pi

10.5.

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli   18.00
So

11.5.

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli  
Ne

12.5.

4.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nedeľa Dobrého pastiera

  9.00 7.30 10.30

 

*** V sobotu sv. omša nebude. Úmysel sv. omše bude slúžený v nedeľu.

*** V sobotu o 9.00 hod. bude odjazd autobusu od Obecného úradu v Bijacovciach do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej. Návrat je plánovaný okolo 17.00 hod. Cestovné náklady vo výške 6€ sa budú vyberať v autobuse.

*** Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za vaše dary!

Ľubomír Konfederák CM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce
IČO: 31966128;
DIČ: 2021881323
IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487
BIC: GIBASKBX

bijacovce@kapitula.sk
tel. 053/46 99 314
mobil: 0915 604 804