Farský úrad

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Program bohoslužieb

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

16.9.

sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov spomienka

18.00

Ut

17.9.

Utorok 24. týždňa v Cezročnom období

7.00

Str

18.9.

Streda 24. týždňa v Cezročnom období

18.00

17.00

Štv

19.9.

Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období

18.00

17.00

Pi

20.9.

sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov spomienka

18.00

So

21.9.

sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok

14.30

15.00

Ne

22.9.

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov slávnosť

10.00

7.30

8.45

*** Sviatosť manželstva chcú prijať: Ján Duda-Bašista, syn Jána a Anny rod. Brickovej, narodený v Levoči a bývajúci v Toryskách, a Dominika Vojtaneková, dcéra Jozefa a Kataríny rod. Celecovej, narodená v Levoči a bývajúca v Ordzovanoch. Ohlasujú sa tretíkrát.

*** Sviatosť manželstva chcú prijať: Mário Suchý, syn Štefana a Aleny rod. Lašákovej, narodený v Levoči a bývajúci v Granč-Petrovciach, a Lenka Zahurančiková, dcéra Jozefa a Renáty rod. Antošovej, narodená v Levoči a bývajúca v Bijacovciach. Ohlasujú sa tretíkrát.

*** Sviatosť manželstva chcú prijať: Bc. Tomáš Pentrak, syn Jozefa a Alžbety rod. Maslišovej, narodený v Levoči a bývajúci v Bijacovciach a Mgr. Petra Onderčinová, dcéra Jána a Jany rod. Žecovej, narodená v Gelnici a bývajúca v Kaľave. Ohlasujú sa druhýkrát.

Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, ktorá by zneplatňovala manželstvo, nech to nahlási na farskom úrade.

*** Budúci týždeň sú jesenné kántrové dni – streda, piatok a sobota. Za tohtoročnú úrodu sa Bohu poďakujeme v stredu v Bijacovciach pri sv. omši o 18.00 hod.

*** Stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov bude v piatok po sv. omši na fare.

*** V sobotu bude v Bijacovciach o 14.30 hod. sobášna sv. omša, pri ktorej príjmu sviatosť manželstva Mário Suchý a Lenka Zahurančiková.

*** V sobotu v Ordzovanoch o 15.00 hod. bude sobášna sv. omša, pri ktorej príjmu sviatosť manželstva Ján Duda-Bašista a Dominika Vojtaneková. Prosím pamätajme na budúcich novomanželov vo svojich modlitbách.

*** V nedeľu v prípade pekného počasia bude sv. omša pri kaplnke sv. Kozmu a Damiána o 10.00 hod. Poobede o 14.00 hod. „šarkaniáda“.

*** Farská púť do Svätej zeme bude 21.-28.11.2019 cena je 590€ a odlet z Bratislavy. V cene nie je započítaná cesta na letisko. Kto by mal ešte záujem môže sa prihlásiť u mňa.

*** Novomanželia Libor Herbert a Mária Fľaková obetovali na kostol v Bijacovciach 50€ a na opravu kaplnky sv. Kozmu a Damiána 50€.

*** Bohu známy darca venoval na kostol v Bijacovciach 50€ a na obnovu kaplnky sv. Kozmu a Damiána 50€.

*** Bohu známy darca obetoval na kostol v Bijacovciach 100€.

*** Bohu známy darca obetoval na kostol v Bijacovciach 500€. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať! P. Ľubomír Konfederák CM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce
IČO: 31966128;
DIČ: 2021881323
IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487
BIC: GIBASKBX

bijacovce@kapitula.sk
tel. 053/46 99 314
mobil: 0915 604 804