Miestna občianska a preventívna služba v obci Bijacovce

Od 01.02.2024 obec zamestnala 4 zamestnancov v rámci projektu Miestna občianska a preventívna služba v obci Bijacovce (MOaPS).

Zámerom MOaPS je podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít v menej rozvinutých regiónoch, prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pre občanov MRK.

Tento projekt je plne financovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Programu Slovensko  2021 – 2027

Plagat A3

Skip to content