Možnosti čerpania finančných príspevkov na poskytovanie Opatrovateľskej služby v obci s počtom obyvateľov do 1000

V krátkosti :

Podpora bude realizovaná prostredníctvom:

 transferu na personálne výdavky na podporené pracovné miesta opatrovateliek  (570€)/ mesiac

 transferu na vzdelávanie podporených opatrovateliek v projekte (320 €)

 transferu na supervíziu podporených opatrovateliek v projekte (324,48 €)

na základe Vami predloženej žiadosti.

 

Prílohy:

NP_TOS- info pre obce

Leták NP TOS letak print

Leták NP TOS letak pre obcanov preview

Skip to content