News

Testovanie v našej obci

Na základe uznesenia vlády SR na území Slovenskej republiky sa bude v obci Bijacovce v dňoch  23.01. – 24.01.2021 vykonávať skríningové testovanie obyvateľov antigénovými testami na COVID-19.

Testovanie v našej obci sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

Postup:

 • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno) (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP, kartičku poistenca – deti do 15 rokov)
 • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
 • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
 • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
 • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

Harmonogram:

Sobota – 23.01.2021

07.00 – 12.00 hod. s. č. 6 – 62  (posledný ster o 11.30 hod.)

13.00 – 19.00 hod. s. č. 72 – 144  (posledný ster o 18.30 hod,)

Nedeľa  – 24.01.2021

07.00 – 12.00 hod. s. č. 145 – 195 (posledný ster o 11.30 hod.)

13.00 – 15.00 hod. s. č. 196 – 225

15.00 – 19.00 hod. s. č. 65 – 70, 226, 228 (posledný ster o 18.30 hod,)

 

Počet obyvateľov obce vo veku 10 – 65 rokov je 650. Uvedené časy pre jednotlivé súpisné čísla sú orientačné, v prípade nevyhovujúceho času je možnosť testovania podľa vlastného uváženia.

Testovania sa nezúčastňujú obyvatelia, ktorí :

 • prekonali COVID-19 a majú potvrdenie od všeobecného lekára nie staršie ako 90 dní k 23.01.2021
 • v súčasnosti sú v karanténe

Koordinovanie testovania bude priebežne zverejňované obecným rozhlasom.

                                                                          Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                       starosta obce

 

Mobilná aplikácia – ODVOZ ODPADU

Stiahnite si do svojho mobilu aplikáciu, ktorá Vás upozorní na odvoz odpadov v našej obci. Odteraz už nezabudnete vyložiť smeti včas a v správny deň.

Aplikácia Odvoz odpadu na stiahnutie tu

Po nainštalovaní aplikácie si nastavte mesto/obec Bijacovce a tiež notifikáciu, ktorá vás vo vybraný deň a čas upozorní na odvoz odpadov.

Kalendár zberu odpadov v obci Bijacovce na rok 2021

Z dôvodu Uznesenia vlády SR č. 807/2020 o predĺžení núdzového stavu na území Slovenskej republiky do 24.1.2021 bude zber komunálneho odpadu v obci Bijacovce dňa 6.1.2021 a 20.1.2021 bez žetónov. Zber bude evidovaný pracovníkom OcU a následne budú žetóny pri ich zakúpení odrátané. Žetóny budete si môcť zakúpiť po uvoľnení opatrení.

Zber vyseparovaných zložiek odpadu bude uskutočnený podľa rozpisu v prípade zmeny budete informovaní obecným rozhlasom.

 

Bijacovce 2021 kalendar

avizo 2021

Oznámenie o zmene programov

V zmysle programovej štruktúry spoločnosti Skylink a.s.  od 02.01.2021 končí vysielanie niektorých programov v digitálnej kvalite – podrobné informácie v zložke Správa majetku obce Bijacovce s.r.o.

 

Poďakovanie starostu obce

V dňoch 31.10. – 01.11.2020 a 07.11. – 08.11.2020 sa uskutočnilo celoplošné testovanie obyvateľov SR na ochorenie COVID – 19. Touto cestou ďakujem testovaciemu tímu, zloženému zo zástupcov ozbrojených síl SR, Polície, zdravotníkov, administratívnych pracovníkov a členom DHZ Bijacovce, ktorí vykonávali dezinfekciu priestorov.

Ďakujem všetkým obyvateľom obce za zodpovednosť a prístup k testovaniu a tým zamedzeniu šírenia pandémie. Zároveň všetkých vyzývam o dodržiavanie opatrení a nariadení vydávaných Ministerstvom zdravotníctva, Krízovým štábom a Úradom vlády SR.

 

Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

2.kolo celoplošného testovania v našej obci

Aktuálne info:

Počas druhého kola plošného testovania (odberné miesto v našej obci):

 • spolu po 2 dňoch testovania (07.11.-08.11.):
  • počet odobratých vzoriek 575
  • počet pozitívne testovaných 1 (pozitívne testovaný nemá trvalý pobyt v Bijacovciach)

Testovanie v našej obci bude prebiehať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

 

Postup:

 • z vonkajšej strany (pri okne) bude prebiehať registrácia
 • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibule OÚ)
 • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
 • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
 • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

Harmonogram:

Sobota – 07.11.2020
08.00 – 11.30 hod. s. č. 6 – 62
12.45 – 16.30 hod. s. č. 72 – 123
17.30 – 20.00 hod. s. č. 126 – 165

Nedeľa  – 08.11.2020
08.00 – 11.30 hod. a  12.45 – 15.00 hod. s. č. 166 – 225
15.00 – 16.30 hod. s. č. 65
17.30 – 20.00. hod. s. č. 66 – 70, 226, 228

 

V zozname je uvedených 668 obyvateľov vo veku 10 – 65 rokov. Uvedené časy pre jednotlivé súpisné čísla sú orientačné, v prípade nevyhovujúceho času je možnosť testovania podľa vlastného uváženia.

Koordinovanie testovania bude priebežne zverejňované obecným rozhlasom.

Metodika na odberovom mieste:

Ďalšie informácie nájdete na: www.somzodpovedny.sk

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Tlačová správa
Bratislava, 28. októbra 2020

Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa začala

Projekt Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) sa začal svojou prvou fázou 1. 6. 2020 sčítaním domov a bytov. Sčítanie domov a bytov trvá do 12. 2. 2021 a plynule naň nadväzuje sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 30. 3. 2021. V mesiaci október spustil Štatistický úrad SR školenia obcí k sčítaniu obyvateľov a zároveň sa začala informačná kampaň k sčítaniu obyvateľov, ktorá má prispieť k edukácii obyvateľov, ako sa správne sčítať. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prvýkrát vo svojej viac ako storočnej histórii bude plne elektronické. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova a vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet či notebook alebo PC. Obyvatelia budú mať okrem webovej aplikácie k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

Plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov 2021
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, t. j. počas 6 kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Novinkou nie je len plná elektronizácia, ale aj integrácia údajov. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy (napr. centrálny register poistencov zdravotného poistenia, ktorého správcom je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).“Jasmína Stauder, hovorkyňa SODB 2021

Sčítanie je povinné
Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami. V tom prípade môžu využiť službu asistovaného sčítania.

Pomoc obyvateľom pri sčítaní

Sčítanie obyvateľov realizujú samosprávy. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania.
Jasmína Stauder, hovorkyňa SODB 2021:
„V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), tým, že zavolá na obec alebo call centrum. V takomto prípade navštívi mobilný asistent obyvateľa doma a sčíta ho.“

Koľko otázok treba vyplniť

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Po autentifikácii čaká obyvateľa sčítací formulár, ktorý obsahuje 14 otázok. Všetky otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky a preto by vypĺňanie malo byť jednoduché a rýchle. „

Ochrana osobných údajov je priorita
Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 je prioritou ochrana osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu a spracovania údajov je základnou podmienkou realizácie sčítania. Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt. Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré pri výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolení a poučení,  hovorkyňa pre SODB 2021 JASMÍNA STAUDER

Prečo je sčítanie potrebné
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Výsledky zo sčítania prezentujú:
– demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území;
– informácie o bývaní obyvateľov, o štruktúre bytov a domov;
– možnosť formovať rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne;
– údaje, ktoré slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí;
– výsledky SODB, ktoré prispievajú k riešeniu systému dopravy, budovaniu parkovísk parkovacích miest, parkov a zelene, oddychových zón a detských ihrísk;
– zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do školy má výrazný vplyv na kvalitu dopravy.

SODB poskytne dôležité informácie pre budovanie rôznych sietí
– záchranných služieb;
– nemocníc;
– škôl;
– centier voľného času;
– obchodov;
– kultúrnych ustanovizní;
– služieb.

Celoplošné testovanie v našej obci

V termíne 31.10. – 01.11.2020 bude prebiehať na územi Slovenskej republiky celoplošné testovanie populácie SR antigénovými testami na COVID-19 v rámcie akcie “Spoločná zodpovednosť”.

Aktuálne info:

 • spolu po 2 dňoch testovania (31.10. – 01.11.):
  • počet odobratých vzoriek 579
  • počet pozitívne testovaných 17
  • miera pozitivity 2,94 %

 


Testovanie v našej obci bude prebiehať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

Postup:

 • z vonkajšej strany (pri okne) bude prebiehať registrácia
 • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibule OÚ)
 • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
 • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
 • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

Harmonogram:

Sobota – 31.10.2020 (testovanie 333 osôb)

07.00 – 12.00 hod. s. č. 6 – 62, ( 147 osôb)

13.00 – 17.00 hod. s. č. 72 – 123  (79 osôb)

17.00 – 21.30 hod. s. č. 126 – 165  ( 107 osôb)

 

Nedeľa  – 01.11.2020 (testovanie 335 osôb)

07.00 – 12.00 hod. a  13.00 – 15.00 hod. s. č. 166 – 225 ( 180 osôb)

15.00 – 21.30 hod. s. č. 65 – 70, 226, 228 ( 155 osôb)

 

V zozname je uvedených 668 obyvateľov vo veku 10 – 65 rokov. Uvedené časy pre jednotlivé súpisné čísla sú orientačné, v prípade nevyhovujúceho času je možnosť testovania podľa vlastného uváženia.

Koordinovanie testovania bude priebežne zverejňované obecným rozhlasom.

Metodika na odberovom mieste:

Ďalšie informácie nájdete na: www.somzodpovedny.sk