News

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta ANNA KAŠELÁKOVÁ, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Bijacovciach v lehote do 20.03.2023
Dátum vyvesenia: 02.03.2023
Dátum zvesenia: 20.03.2023

Referendum – výsledky v obci Bijacovce

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v Bijacovciach

v referende konané dňa 23.01.2023

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 675

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 171

Percentuálna účasť: 25,3 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 171

Počet platných hlasovacích lístkov: 169

Počet hlasov ÁNO: 166

Počet hlasov NIE: 3

Skip to content