Nové opatrenia (COVID-19) + vyhlásenie núdzového stavu