O obci

Obec Bijacovce vznikla najneskôr koncom 12. storočia. Spomína sa v roku 1258, keď po tatárskom vpáde bola pridelená nemeckým osadníkom.

V 15. storočí bola pripojená k hradu. Odvtedy bola majetkom Zápoľskovcov, Thurzovcov, Csákyovcov. V roku 1831 bola obec jedným zo stredísk východoslovenského roľníckeho povstania.

SYMBOLY OBCE

K vytvoreniu obecného erbu bol použitý obraz pečatného poľa z pečate z roku 1725, ktorá sa našla na písomnostiach z 10. augusta 1864 a z 3. júla 1866 zo skartovaného materiálu v Štátnom oblastnom archíve v Levoči. Jej opis je: …pod baldachýnom Bolestná Matka s mŕtvym telom Ježiša Krista na rukách. Od nej napravo a naľavo po jednej kľačiacej svätici. Kruhopis: SIGILLVM BETHANIENSE A.D . 1725. Obec Bijacovce má jeden z najkrajších, najvýstižnejších, výtvarne jednoduchých a zrozumiteľných erbov. Srdce preniknuté mečom je symbolom Matky Božej, ktorá spolu so Všetkými svätými (symbol zlatých hviezd na modrej oblohe) bola a je spolupatrónkou kostola a obce.

ERB

V modrom štíte strieborné srdce prebodnuté ľavošikmým skloneným zlatým mečom a sprevádzané piatimi zlatými hviezdami.

VLAJKA

Vlajka obce Bijacovce je bielo-modrá, delená šikmým žltým pruhom. Pomer jej strán je 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny dĺžky listu vlajky.

PEČAŤ

Pečať obce je okrúhla s kruhopisom * OBEC BIJACOVCE * uprostred s erbom obce.
Obecné symboly obce Bijacovce boli oficiálne uvedené do praktického života slávnostným posvätením v kostole Všetkých svätých na sviatok Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. septembra 1993. Posvätný akt vykonal farár P. Ľubomír Stanček. Obecné symboly boli zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR: B-20/1993 a definitívne prijaté obecným zastupiteľstvom 6.5.1993 pod číslom 33.6/1993. Obecné symboly patria medzi vzácne pamiatky obce, spolu s inými pamätihodnosťami obce.

Skip to content