Opatrenie UVZSR , ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení