Oznam SAD Poprad

Touto cestou si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s informáciou ohľadom schválenia nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy platných od 12.12.2021. Všetky potrebné informácie nájdete na našej stránke: https://po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/oznamy/

Taktiež dávame do pozornosti, že na základe rozhodnutia o skoršom začiatku zimných prázdnin, bude od 20.12.2021 prímestská autobusová doprava na území Prešovského samosprávneho kraja vedená ako počas dní školských prázdnin.

 

S prianím pevného zdravia,

 

Ing. Lukáš Jaklovský

Odbor dopravy

tel.: 051/7081 778, mobil:
web: www.po-kraj.sk      |    www.vucpo.sk

 

Odchody spojov na stranách 69,70,71,72,74,75 -> cp-pad-sadpoprad-2021_2022

Skip to content