Oznam ZŠ s MŠ o prevádzke MŠ a ŠJ počas letných prázdniny

Oznamujeme rodičom detí MŠ, že počas letných prázdnin 
bude zabezpečená prevádzka materskej školy od 3.7.2023 do 28.7.2023 (vrátane). 

                  Mgr. Mária Bodnárová - riaditeľka ZŠ s MŠ


Oznamujeme stravníkom, 
že odber stravy bude zabezpečený aj počas letných prázdnin,t.j. od 3.7.2023 do 31.8.2023. 
Stravovanie nebude poskytnuté počas štátnych sviatkov a dňa 28.8.2023 (sanitačný deň).

                        Mgr. Mária Bodnárová - riaditeľka ZŠ s MŠ
Skip to content