Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta ANNA KAŠELÁKOVÁ, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Bijacovciach v lehote do 26.04.2023
Dátum vyvesenia: 11.04.2023
Dátum zvesenia: 26.04.2023

Skip to content