Oznámenie o zmene programov

V zmysle programovej štruktúry spoločnosti Skylink a.s.  od 02.01.2021 končí vysielanie niektorých programov v digitálnej kvalite – podrobné informácie v zložke Správa majetku obce Bijacovce s.r.o.