oznamenie telefónneho čísla pre zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

Skip to content