Pomoc Ukrajine

Aj v tejto dobe ukazuje celý národ, že sa vieme spojiť a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Naša obec taktiež zorganizovala zbierku – POMOC UKRAJINE. Ďakujeme všetkým občanom našej obe, ktorí sa zapojili do zbierky.

Skip to content