ponuka pracovného miesta: Kuchár/kuchárka

Základná škola s materskou školou Bijacovce 5

 

Základná škola s materskou školou v Bijacovciach 5

ponúka pracovné miesto:

KUCHÁR/KUCHÁRKA v ZŠ s MŠ

 

Podmienky:

  • výučný list v odbore kuchár
  • výhodou prax v pozícii kuchár v školskej jedálni, príp. v spoločnom stravovaní a potravinárstve
  • zodpovednosť, flexibilita

 

Platové podmienky:

  • odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pracovné podmienky:

  • uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú a následne s perspektívou uzatvorenia pracovného pomeru na dobu neurčitú

  • pracovná doba od 6.30 hod. do 14.30 hod., príp. dohodou

Náplň (druh) práce:

  • príprava a výdaj jedál a nápojov podľa vekovej skupiny stravníkov

  • spolupodieľanie sa na zostavovaní jedálneho lístka

  • normovanie potravín na prípravu pokrmov podľa platných materiálno-spotrebných noriem

 

Nástup:

  • ihneď

Kontakt:

Poštou: Základná škola s materskou školou, 053 06 Bijacovce 5

E-mail: riaditel@zsbijacovce.sk alebo veduca.jedalne@zsbijacovce.sk

Telefón: 0911 483 583 – Mgr. Mária Bodnárová – riaditeľka ZŠ s MŠ

0911 913 214 – Anna Kynčáková – vedúca školskej jedálne

Skip to content