Príkazný list starostu obce č.1

V súvislosti s potvrdeným prípadom ochorenia COVID – 19 v obci Žehra, pre obec Bijacovce vydáva starosta obce  PRÍKAZNÝ LIST

Skip to content