Sála KD / rezervácia

Rezervácia sály Kultúrneho domu v Bijacovciach

Rezervácie sú orientačné, pre konkrétny termín je potrebné sa informovať zaslaním požiadavky v online formulári, telefonicky na t.č. +421 53 45 42 286, alebo osobne na obecnom úrade v čase úradných hodín.

Načítavam kalendár...
Powered by Booking Calendar
- K dispozícii
 
- Obsadené
 
- Čakajúce
captcha

Poplatky za poskytnutie priestorov (platné do 30.06.2019)

Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce uznesením číslo 2/1a zo dňa 30.01.2014 schválilo tieto poplatky:

1.SPOLOČENSKÁ SÁLA:

 • Svadba: 100,00 Eur
 • Ples/ zábava: 120,00 Eur
 • Oslava: 50,00 Eur
 • Kar: 0,00 Eur
 • Pečenie: 50,00 Eur/1 deň
 • Kultúrne podujatie: 50,00 Eur
 • Predajná akcia: 50,00 Eur

2.) ZASADAČKA OBECNÉHO ÚRADU:

 • Oslava: 30,00 Eur
 • Prezentácia výrobkov: 30,00 Eur

Poplatky za poskytnutie priestorov (platné od 01.07.2019)

Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce uznesením číslo 2/1a zo dňa 30.01.2014 schválilo tieto poplatky:

1.SPOLOČENSKÁ SÁLA:

 • Svadba: 200,00 Eur
 • Ples/ zábava: 200,00 Eur
 • Oslava: 100,00 Eur
 • Kar: 0,00 Eur
 • Pečenie: 50,00 Eur/1 deň
 • Kultúrne podujatie: 100,00 Eur
 • Predajná akcia: 50,00 Eur
 • Prípravné svadobné činnosti bez hostiny: 100,00 Eur

2.) ZASADAČKA OBECNÉHO ÚRADU:

 • Oslava: 50,00 Eur
 • Prezentácia výrobkov: 50,00 Eur

K danému poplatku obec stanoví úhradu za spotrebu elektrickej energie, zemného plynu, vody a taktiež úhradu za pranie a čistenie obrusov. Elektrická energia, zemný plyn a voda sú odpisované z meracích prístrojov vzdy pri odovdzávaní priestorov (pred akciou a po jej ukončení). Úhrada za spotrebované energie je vypočítaná podľa sadzieb stanovených pri fakturácii. Úhrada za pranie obrusov je stanovená podľa počtu použitých obrusov a sadzby za pranie.

Ukážky sály: