Šiesta aktualizácia „Usmernenia hlavného hygienika SR“

Zverejňujeme šiestu aktualizáciu „Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“.

Predmetné usmernenie bude uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk. Zmeny sú vyznačené farebne.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia_ (2)

Skip to content