Testovanie 05.04. a 10.04.2021

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 05.04.2021 /pondelok/ a 10.04.2021 /sobota/ vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

POSTUP:

  • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
  • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
  • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
  • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
  • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

HARMONOGRAM:

 

PONDELOK – 05.04.2021

07.00 – 13.00 hod. (posledný ster o 13.00 hod.)

Prednostne budú testovaní tí, ktorí potrebujú potvrdenie pre zamestnávateľa, aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, aspoň jeden zákonný zástupca žiaka na 1. stupni Základnej školy a obyvatelia obce Bijacovce.

 

SOBOTA – 10.04.2021

07.00 – 12.00 hod. (posledný ster o 11.30 hod.)

13.00 – 18.00 hod. (posledný ster o 17.30 hod.)

 

Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :

  • prekonali COVID-19 v období nie staršom ako 90 dní k 05.04.2021, resp. 10.04.2021
  • v súčasnosti sú v karanténe
  • sú zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny minimálne 14 dní pred 05.04.2021, resp. 10.04.2021

 

 

                                                                                 Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                          starosta obce

Skip to content