Testovanie 13.2.2021

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 13.02.2021 vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.
Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.
POSTUP:
• registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
• po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
• spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
• v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
• odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ
HARMONOGRAM:

SOBOTA– 13.02.2021

07.00 – 12.00 hod. s. č. 6 – 140 (posledný ster o 11.30 hod.)
13.00 – 17.00 hod. s. č. 142 – 228 (posledný ster o 16.30 hod.)

Uvedené časy pre jednotlivé súpisné čísla sú orientačné, v prípade nevyhovujúceho času je možnosť testovania podľa vlastného uváženia. Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :
– prekonali COVID-19 a majú potvrdenie od všeobecného lekára nie staršie ako 90 dní k 13.02.2021
– v súčasnosti sú v karanténe

Mgr. Ján Pivovarniček

Skip to content