Testovanie v našej obci

Na základe uznesenia vlády SR na území Slovenskej republiky sa bude v obci Bijacovce v dňoch  23.01. – 24.01.2021 vykonávať skríningové testovanie obyvateľov antigénovými testami na COVID-19.

Testovanie v našej obci sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

Postup:

  • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno) (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP, kartičku poistenca – deti do 15 rokov)
  • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
  • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
  • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
  • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

Harmonogram:

Sobota – 23.01.2021

07.00 – 12.00 hod. s. č. 6 – 62  (posledný ster o 11.30 hod.)

13.00 – 19.00 hod. s. č. 72 – 144  (posledný ster o 18.30 hod,)

Nedeľa  – 24.01.2021

07.00 – 12.00 hod. s. č. 145 – 195 (posledný ster o 11.30 hod.)

13.00 – 15.00 hod. s. č. 196 – 225

15.00 – 19.00 hod. s. č. 65 – 70, 226, 228 (posledný ster o 18.30 hod,)

 

Počet obyvateľov obce vo veku 10 – 65 rokov je 650. Uvedené časy pre jednotlivé súpisné čísla sú orientačné, v prípade nevyhovujúceho času je možnosť testovania podľa vlastného uváženia.

Testovania sa nezúčastňujú obyvatelia, ktorí :

  • prekonali COVID-19 a majú potvrdenie od všeobecného lekára nie staršie ako 90 dní k 23.01.2021
  • v súčasnosti sú v karanténe

Koordinovanie testovania bude priebežne zverejňované obecným rozhlasom.

                                                                          Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                       starosta obce

 

Skip to content