Veľkokapacitný kontajner

V dňoch 20. – 22. 04. 2021 bude k dispozícii veľkokapacitný kontajner na zber objemného odpadu z domácnosti.
20.04.2021 /utorok/ – od 13.00 do 17.00 hod.,
21.04.2021 /streda/ – od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.,
22.04.2021 /štvrtok/ – od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Medzi objemný odpad nepatrí nebezpečný odpad, bežný komunálny odpad, elektroodpad a pneumatiky.
Skip to content