Verejná súťaž – pozemok, par.č.37/1

Obec Bijacovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

PODMIENKY – OVS predaj pozemku

Skip to content