Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

 

 

celá vyhláška tu: Verejná vyhláška

Skip to content