Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

celá vyhláška tu:    verejná vyhláška

Skip to content