voľby prezidenta SR

O Z N Á M E N I E

            V zmysle zákona 180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení  niektorých zákonov obec Bijacovce v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Kalinajom

V Y T V Á R A

 

            v obci Bijacovce jeden volebný okrsok číslo 1, na odovzdávanie hlasovacích lístkov  a na sčítanie hlasov pre voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 23. marca 2024                  v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

U R Č U J E

 

            volebnú miestnosť, ktorou bude zasadačka obecného  domu v Bijacovciach č. 7

      Ing. Jozef Kalinaj   

                     starosta obce

Skip to content