Voľby prezidenta SR – oznámenie adresy

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR, vyhlásené na deň 16.marca 2019 a 30. marca 2019

obecbijacovce@stonline.sk

                                                                                                                              Mgr. Ján Pivovarniček

starosta obce

Skip to content