Volebný okrsok pre pre voľby do NR SR 2020

O Z N Á M E N I E

            V zmysle zákona 180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Bijacovce v zastúpení starostom obce Mgr. Jánom Pivovarničkom

V Y T V Á R A

 

            v obci Bijacovce jeden volebný okrsok číslo 1, na odovzdávanie hlasovacích lístkov  a na sčítanie hlasov pre voľby do NR SR , ktoré saa budú konať v sobotu dňa 29.februára 2020 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

U R Č U J E

 

            volebnú miestnosť, ktorou bude sála  kultúrneho domu v Bijacovciach č. 7

                                                                                       Mgr. Ján Pivovarniček   

starosta obce

Skip to content