Vymenovanie zapisovateľa OVK

V zmysle § 19 zákona  180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y m e n ú v a m

            Ing. Máriu Bandžuchovú, Bijacovce č. 89

za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov pre voľby prezidenta SR, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 2024.

                                                                                       

                                                                                                Ing. Jozef Kalinaj,  starosta obce

Skip to content