zmeny a doplnky č. 1 Úzmeného plánu obce Vyšný Slavkov – informácia o oznámení o strategickom dokumente

SKM_22723112714330

Skip to content