zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

 ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR, vyhlásené na deň 23. marec 2024

obecnyurad@bijacovce.sk

                                                                                                                                             Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.01.2024

Skip to content