ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre  voľby do Európskeho parlamentu  vyhlásené na deň 08. jún 2024

obecnyurad@bijacovce.sk

 

 

 

                                                                                                                   Ing. Jozef Kalinaj   

 starosta obce

Skip to content