ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady SR, vyhlásené na deň 30.september 2023

obecnyurad@bijacovce.sk

Skip to content