Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy  na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  pre voľby prezidenta SR,  vyhlásené na deň 23. marec  2024

obecnyurad@bijacovce.sk

                                                                         Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce

Skip to content