10_21 Dohoda č. 21/36/054/25

Dohoda č. 21/36/054/25 o zabepečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb alebo fomou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku naaktivačnou činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služieb samosprávnemu kraju

Prílohy

Skip to content