Kontakt

Toto webové sídlo www.bijacovce.sk spravuje Obec Bijacovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:

Obec Bijacovce

Adresa:
Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

IČO: 00 328 961

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Levoča
Región: Prešovský
Počet obyvateľov: 890
Rozloha: 1659 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1258

Všeobecné informácie: obecnyurad@bijacovce.sk
Podateľňa: obecnyurad@bijacovce.sk
Starosta : Ing. Jozef Kalinaj , starosta@bijacovce.sk , 0907 997 446
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecnyurad@bijacovce.sk

Sekretariát:

Tel.: 053 / 454 22 86
Email: obecnyurad@bijacovce.sk

Daňový referent: Ing.  Mária BANDŽUCHOVÁ

Tel.: 053 / 454 22 86
Email: obecnyurad@bijacovce.sk

Ekonomické oddelenie: Bc. Zuzana TOPOLIOVÁ

Tel.: 053 / 469 90 53
Email: obecnyurad@bijacovce.sk

Kompetencie:

Obec Bijacovceje samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Údržba: Bc. Ján PIVOVARNIČEK ml.

Kontrolór obce: Ing. Ľudmila KOKORUĎOVÁ

Terénna sociálna práca a terénna práca:
Mgr. Mária BEŽILLOVÁ,
Martina BAČOVÁ

Tel.: 0948 726 840
Email:  tsp.bijacovce@gmail.com

 

Skip to content