15_21 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

  • audit individuálnej účtovnej závierky
  • audit konsolidovanej účtovnej závierky

Prílohy

Skip to content