3. zasadnutie OZ

Zápisnica z 3. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2022

Prílohy

Skip to content