36_20 Zmluva 2/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Bijacovce

Zmluva 2/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Bijacovce

Prílohy

Skip to content