38_20 Dohoda číslo 20/36/054/144

Dohoda číslo 20/36/054/144 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služieb samosprávnemu kraju…

Prílohy

Skip to content