45_21 Zmluva č. 1/2021

Zmluva č 1/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Bijacovce

Prílohy

Skip to content