45_20 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva č. 2020/128/1991 o návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 494 na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Prílohy

Skip to content