47/2019- Zmluva o dielo o dodávke projektových prác

Zmeny a doplnky územného plánu obce Bijacovce

Prílohy

Skip to content